SIM 150

SIM 150

Celem, który przyświecał projektowaniu serii AIRCOMP SIM 150 było usprawnienie funkcjonowania tradycyjnych wysp zaworowych, przy jednoczesnej redukcji gabarytów. Dzięki opracowaniu nowego, zintegrowanego pilota, możliwe było rozwinięcie całej linii mniejszych modułowych rozdzielaczy rozmiaru 22mm. Charakterystyczną cechą nowego pilota jest sposób jego mocowania do zaworu - jest on umiejscowiony tylko po jednej stronie, bez względu na to czy jest to zawór monostabilny czy bistabilny. To rozwiązanie zmniejsza zdecydowanie całkowity rozmiar wyspy zaworowej. Przyłącze elektryczne zapewnia modułowa karta elektroniczna przystosowana do pracy ze złączem typu multipin 44. Szeroka oferta dostępnych opcji zaworowych wraz z możliwością dowolnej konfiguracji modułów, czyni serię 150 szczególnie uniwersalną, a przez to zdolną do spełniania różnoroodnych oczekiwań rynku.

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Medium 
                                                   filtrowane powietrze                                                      
Temperatura robocza
od -5oC do +50oC
Ciśnienie robocze                                                    od podciśnienia do 10bar
Ciśnienie pilota od 3 do 7 bar
Przepływ 800 Nl/min
Ilość zaworów od 2 do 20
Ilość pilotów od 1 do 40
Rozmiar zaworu 22mm
Materiał konstrukcyjny
technopolimer
Napięcie 24V DC  ±10%
Moc
0,65W/pilot
Klasa ochrony IP65
Przyłącze elektryczne multipin 44
Sposób zamocowania wyspy                 
śruby, łapy, szyna DIN

 

wersja do druku wstecz